Integritetspolicy

Om du är på den här sidan så har du förmodligen frågor om webbplatsen och ifall verksamheten efterlever integritets- och dataskyddspolicyn.

Vi är glada att du kommit hit och hoppas du läser denna integritetspolicy i sin helhet.

 

En inledande rekommendation

Vi välkomnar dig till den här sidan och rekommenderar att du läser vår integritetspolicy. Den beskriver hur fincasolmark.com samlar in och använder information om kunder, användare och prenumeranter.

På den här webbplatsen respekterar vi och bryr oss om användarens personliga information. Du kan som användare känna dig trygg med att dina rättigheter garanteras. Vi har ansträngt oss för att skapa en säker och pålitlig webbplats.

Vi måste informera dig om att denna integritetspolicy kan komma att ändras beroende på lagstiftning och diverse självreglerande krav. Användare rekommenderas därför att komma tillbaka till denna sida emellanåt. Integritetspolicyn gäller när en användare fyller i och skickar ett av de kontaktformulär där personuppgifter samlas in.

FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. har anpassat denna webbplats så att den uppfyller kraven i den organiska lagen om dataskydd (Spanien) och lagen om informationssamhället och elektronisk handel (Spanien).

 

Lagbestämmelser som denna integritetspolicy följer

FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. har anpassat denna webbplats så att den uppfyller kraven i följande lagbestämmelser:

 

Skicka och spara personuppgifter

I överensstämmelse med bestämmelserna i organisk lag 15/1999 (Spanien) från den 13 december gällande personuppgifter informerar härmed FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. med skatteidentifieringsnummer [NIF]: B93597938 användaren om att denne är innehavare av en personuppgift som finns i det allmänna uppgiftsregistret [Registro General de Protección de Datos] i vilken dina uppgifter inkorporeras och bearbetas i syfte att tillhandahålla de begärda tjänsterna samt skicka information om produkter och tjänster som kan vara av intresse.

Att skicka in personuppgifter är obligatorisk för att kontakta och utföra kommersiella transaktioner med FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U.

Om du inte lämnar de personuppgifter som begärs eller godkänner denna dataskyddspolicy kommer det inte vara möjligt att behandla dina önskemål på denna webbplats.

De personuppgifter som webbplatsen samlar in och lagrar beskrivs i det rättsliga meddelandet.

 

Personuppgifter som samlas in av webbplatsen

När en användare kommer till webbplatsen för att lämna en kommentar, skicka ett meddelande till ägaren, publicera något på bloggen, prenumerera eller teckna avtal om en eller flera tjänster, måste denne lämna personuppgifter för vilka FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. är registeransvarig.

Den informationen kan innehålla din IP-adress, namn, fysisk adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och annan demografisk information. Genom att tillhandahålla denna information ger användaren sitt uttryckliga samtycke till att dennes uppgifter sammanställs, används, hanteras och lagras av FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. så som beskrivet i det rättsliga meddelandet och denna integritetspolicy.

 

Tjänster från tredje part som vi använder på webbplatsen

 • Hosting: Host-Fusion som tillhandahåller SSL-protokoll så att dina uppgifter förblir säkra från hackare och andra personer som kan vilja stjäla informationen. Klicka här för att se deras integritetspolicy.
 • Webbplattformorg vars integritetspolicy du kan läsa här.
 • Leverantör av e-postmarknadsföring: MailerLite
 • Google Analytics.

Användare kan sluta abonnera på de tjänster som tillhandahålls av fincasolmark.com genom att trycka på motsvarande länk i nyhetsbrevet.

I överensstämmelse med gällande dataskyddsbestämmelser godkänner användaren när denna börjar prenumerera på webbplatsen samt när denna lämnar kommentarer på någon av webbplatsens sidor till:

 1. Bearbetningen av personens personuppgifter i WordPress-miljö i enlighet med webbplatsens integritetspolicy.
 2. FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. åtkomst till de personuppgifter som, i linje med WordPress-infrastruktur, användaren behöver tillhandahålla för att prenumerera på bloggen samt lämna och motta kommentarer på den.

I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999 (Spanien) från den 13 december gällande skydd av personuppgifter skyddas de personuppgifter som användaren skickar in via denna webbplats till en databas som ägs av FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. på följande adress: Urb. Lomas de Riviera Club No. 73, Riviera del Sol, 29649 Mijas Costa (Málaga), Spanien. Alla de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som föreskrivs i kungligt dekret 1720/2007 (Spanien), även kallad implementering av lagen om skydd av personuppgifter, har tillämpats på dessa databaser.

FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. varken säljer, hyr ut eller lämnar över personuppgifter som kan identifiera användaren för tredje parter och kommer inte heller att göra det i framtiden utan föregående samtycke. Under vissa omständigheter kan emellertid samarbete ske med andra för att organisera aktiviteter eller tillhandahålla tjänster. Under dessa omständigheter kommer användarnas samtycke att krävas och de kommer att informeras om partnerns identitet samt syftet med samarbetet. Detta kommer alltid att ske under de allra mest strikta säkerhetsstandarder.

 

Noggrannhet och sanningsenlighet hos datan

Användare är ensamma ansvariga för sanningsenligheten och noggrannheten i de uppgifter som skickas in till fincasolmark.com vilket innebär att leverantören inte tar något ansvar i detta avseende. Användare garanterar och ansvarar under alla omständigheter för att de angivna personuppgifterna är korrekta, giltiga och sanningsenliga och förbinder sig att hålla dem uppdaterade. Användare godkänner att de ska tillhandahålla fullständig och korrekt information i kontakt- och prenumerationsformuläret.

 

Utövande av rätten till åtkomst, rättelse, upphävande och motstånd

Användare har följande rättigheter:

 • Rätten att när som helst få reda på vilka personuppgifter som lagras om användaren.
 • Rätten att kostnadsfritt ändra felaktiga och föråldrade uppgifter som lagras om användaren.
 • Rätten att sluta motta kommersiella e-postmeddelanden.

Användare kan skicka ett meddelande till oss och utöva sina rättigheter att få åtkomst, ändra, upphäva och invända via e-post: elsuecoandaluz@fincasolmark.com inklusive juridiskt validera identitetsbevis som en kopia på ett ID-kort eller pass med ”DATASKYDD” som ämne.

 

Godkännande och samtycke

Användaren deklarerar att han informerats om villkoren för skydd av personuppgifter och godkänt samt samtyckt till bearbetning av hans eller hennes personuppgifter av FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. på det sätt och i det syften som anges i det rättsliga meddelandet.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis samt branschpraxis. Under sådana omständigheter kommer leverantören att meddela om de ändringar som gjorts på webbsidan i förväg innan de genomförs.

 

Kommersiella e-postmeddelanden

För att efterleva lagen om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (Spanien) kommer fincasolmark.com inte att skicka spam vilket innebär att det inte kommer att skickas kommersiella e-postmeddelanden som inte har begärts eller godkänts av användaren i förväg. Följaktligen har användarna i varje formulär på webbplatsen alternativet att ge sitt uttryckliga samtycke till att få nyhetsbrevet oberoende av den begärda kommersiella informationen på ad hoc-basis.

 

Vi tackar för att du tagit dig tid att läsa denna integritetspolicy. Om du har några frågor kan du kontakta oss på: elsuecoandaluz@fincasolmark.com

 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 05-08-2021.

0
  0
  Kundvagn
  Din korg är tomTillbaka till butiken